ALTANER

Altaner till rimligt pris

 

altaner

 

Vi bygger altaner, terrasser, trädäck på trädgårdsplattor eller på plintar. Vi även monterar yttertrappor av trä, altanräcke samt staket.
 
Pris altan, terras, trädäck, arbetskostnad                    600 sek/kvm inkl moms    (420 sek/kvm inkl moms efter ROT)
 
Pris sättning av plint, arbetskostnad                           300 sek/st inkl moms         (210 sek/st. inkl moms efter ROT)

Pris montering av altanräcke (max höjd 110 cm)        600sek/lpm inkl moms       (420 sek/kvm inkl moms efter ROT)

Pris montering av altantrappa (max 5 steg)                 1 400 sek/st inkl moms      (980 sek/st inkl moms efter ROT)                                             

 
Materialkostnader ingår inte i priset

 

Pris rivning av gammal altan, trädäck                         100 sek/ kvm inkl moms      (70 sek/kvm inkl moms efter ROT)

 

Bortforsling ingår inte i priset